Tổng hợp tất cả phím tắt máy tính bạn nên biết

Không có nghi ngờ gì khi nói rằng máy tính đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày! Nếu bạn là người dùng máy tính thường xuyên thì bạn phải biết về các phím tắt bàn phím.

Về cơ bản, một phím tắt máy tính là một tập hợp một hoặc nhiều phím gọi lệnh trong phần mềm hoặc hệ điều hành. Vì vậy, bạn có thể tăng năng suất của mình bằng cách gọi các lệnh bằng một vài lần nhấn phím, nếu không, nó sẽ chỉ có thể được truy cập thông qua menu, chuột hoặc thông qua bất kỳ khía cạnh nào khác.

windows-keyboard-shortcuts-670x335

Một phím tắt máy tính hoạt động nhanh chóng và làm cho công việc của bạn dễ dàng.
Dưới đây là danh sách các phím tắt thường được sử dụng có thể cung cấp phương pháp sử dụng chương trình máy tính dễ dàng và nhanh chóng hơn:

Danh sách các phím tắt máy tính cơ bản:

Alt + F – Tùy chọn menu Tệp trong chương trình hiện tại.
Alt + E – Chỉnh sửa tùy chọn trong chương trình hiện tại.
F1 – Trợ giúp chung (cho bất kỳ loại chương trình nào).
Ctrl + A – Chọn tất cả văn bản.
Ctrl + X – Cắt mục đã chọn.
Ctrl + Del – Cắt mục đã chọn.
Ctrl + C – Sao chép mục đã chọn.
Ctrl + Ins– Sao chép mục đã chọn.
Ctrl + V – Dán mục đã chọn.
Shift + Ins – Dán mục đã chọn.
Trang chủ – Đưa người dùng đến đầu dòng hiện tại.
Ctrl + Home – Chuyển đến phần đầu của tài liệu.
Kết thúc – Đi đến cuối dòng hiện tại.
Ctrl + Kết thúc – Chuyển đến cuối tài liệu.
Shift + Home – Đánh dấu từ vị trí hiện tại đến đầu dòng.
Shift + End – Đánh dấu từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
Ctrl + (Mũi tên trái) – Di chuyển một từ sang trái tại một thời điểm.
Ctrl + (Mũi tên phải) – Di chuyển một từ sang phải tại một thời điểm.

maxresdefault (2)

Danh sách phím tắt Microsoft Windows

Alt + Tab – Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
Alt + Shift + Tab – Chuyển đổi lùi giữa các ứng dụng đang mở.
Alt + Print Screen – Tạo ảnh chụp màn hình cho chương trình hiện tại.
Ctrl + Alt + Del – Khởi động lại / Trình quản lý tác vụ Windows.
Ctrl + Esc – Đưa lên menu bắt đầu.
Alt + Esc – Chuyển đổi giữa các ứng dụng trên thanh tác vụ.
F2 – Đổi tên biểu tượng đã chọn.
F3 – Bắt đầu tìm từ máy tính để bàn.
F4 – Mở lựa chọn ổ đĩa khi duyệt.
F5 – Làm mới nội dung.
Alt + F4 – Đóng chương trình mở hiện tại.
Ctrl + F4 – Đóng cửa sổ trong chương trình.
Phím Ctrl + Plus– Tự động điều chỉnh độ rộng của tất cả các cột trong Windows Explorer.
Alt + Enter – Mở cửa sổ thuộc tính của biểu tượng hoặc chương trình đã chọn.
Shift + F10 – Mô phỏng nhấp chuột phải vào mục đã chọn.
Shift + Del – Xóa chương trình / tập tin vĩnh viễn.
Giữ phím Shift trong khi khởi động – Khởi động chế độ an toàn hoặc bỏ qua các tệp hệ thống.
Giữ phím Shift trong khi khởi động – Khi đưa vào CD âm thanh, sẽ ngăn CD Player phát.
Phím tắt từ
Ctrl + A – Chọn tất cả nội dung của trang.
Ctrl + B – Lựa chọn tô đậm.
Ctrl + C – Sao chép văn bản đã chọn.
Ctrl + X – Cắt văn bản đã chọn.
Ctrl + N – Mở tài liệu mới / trống.
Ctrl + O – Tùy chọn mở.
Ctrl + P – Mở cửa sổ in.
Ctrl + F – Mở hộp tìm.
Ctrl + I – Chữ in nổi chọn.
Ctrl + K – Chèn liên kết.
Ctrl + U – Gạch chân được chọn tô sáng.
Ctrl + V – Dán.
Ctrl + Y – Làm lại hành động cuối cùng được thực hiện.
Ctrl + Z – Hoàn tác hành động cuối cùng.
Ctrl + G – Tìm và thay thế các tùy chọn.
Ctrl + H – Tìm và thay thế các tùy chọn.
Ctrl + J – Xác minh căn chỉnh đoạn.
Ctrl + L – Căn chỉnh văn bản hoặc dòng được chọn ở bên trái.
Ctrl + Q – Căn chỉnh đoạn đã chọn ở bên trái.
Ctrl + E – Căn chỉnh văn bản hoặc dòng đã chọn vào giữa.
Ctrl + R – Căn chỉnh văn bản hoặc dòng được chọn ở bên phải.
Ctrl + M – thụt lề đoạn văn.
Ctrl + T – Treo thụt.
Ctrl + D – Tùy chọn phông chữ.
Ctrl + Shift + F – Thay đổi phông chữ.
Ctrl + Shift + – Tăng phông chữ được chọn +1.
Ctrl +] – Tăng phông chữ được chọn +1.
Ctrl + [- Giảm phông chữ được chọn -1.
Ctrl + Shift + * – Xem hoặc ẩn các ký tự không in.
Ctrl + (Mũi tên trái) – Di chuyển một từ sang trái.
Ctrl + (Mũi tên phải) – Di chuyển một từ sang phải.
Ctrl + (Mũi tên lên) – Di chuyển đến đầu dòng hoặc đoạn.
Ctrl + (Mũi tên xuống) – Di chuyển đến cuối đoạn.
Ctrl + Del – Xóa từ bên phải con trỏ.
Ctrl + Backspace – Xóa từ bên trái của con trỏ.
Ctrl + End – Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu.
Ctrl + Home – Di chuyển con trỏ đến phần đầu của tài liệu.
Ctrl + Space – Đặt lại văn bản được tô sáng thành phông chữ mặc định.
Ctrl + 1 – Dòng không gian đơn.
Ctrl + 2 – Dòng không gian kép.
Ctrl + 5 – khoảng cách 1,5 dòng.
Ctrl + Alt + 1 Thay đổi văn bản thành tiêu đề 1.
Ctrl + Alt + 2 Thay đổi văn bản thành nhóm 2.
Ctrl + Alt + 3 Thay đổi văn bản thành nhóm 3.
F1 – Trợ giúp mở.
Shift + F3 – Thay đổi trường hợp văn bản đã chọn.
Shift + Chèn – Dán.
F4 – Lặp lại hành động cuối cùng được thực hiện (Word 2000+).
F7 – Kiểm tra chính tả văn bản và / hoặc tài liệu đã chọn.
Shift + F7 – Kích hoạt từ điển đồng nghĩa.
F12 – Lưu dưới dạng.
Ctrl + S – Lưu.
Shift + F12 – Lưu.
Alt + Shift + D – Chèn ngày hiện tại.
Alt + Shift + T – Chèn thời gian hiện tại.
Ctrl + W – Đóng tài liệu.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *