Chuyên mục: Thủ thuật công nghệ

Hướng dẫn cập nhật Windows 10

Cập nhật phần mềm trên máy tính xách tay của bạn là một cách dễ dàng và hiệu quả để đảm bảo hệ thống của...

Cách tạo tài khoản Google

Tạo một tài khoản Google khá đơn giản. Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, như tên, tuổi và địa điểm...

Cách tắt xoay màn hình iPhone

Mọi người dùng iPhone đều có trải nghiệm khó chịu này: Bạn đang cầm iPhone ở góc sai và màn hình lật hướng của nó,...