Sản phẩm của Iphone hay Apple thường được cập nhập những tính năng hiện đại để tạo giúp ích cho cuộc sống của người dùng....